Tác dụng của Fucoidan

*Fucoidan có tác dụng đối với tế bào ung thư và khối u nói chung

1, Tài liệu : Khảo sát hoat tính kháng u invitro và invivo của Fucoidan khối lượng phân tử thấp, Sulfate hóa toàn phần của Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam ( bản tiếng Việt)

– Ức chế khối u sơ cấp ( chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá tác dụng đối với khối u của một hoạt chất)

– Tác dụng trên các dòng tế bào ung thư Phổi, ung thư Tiền liệt tuyến,  ung thư Máu

2, Tài liệu: Fucoidan từ rong nâu Sargassum Swartzii: Phương pháp tách, hoạt tính gây độc tế bào ung thư và nghiên cứu cấu trúc của Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam ( tiếng Việt)

-Tác dụng trên các dòng tế bào ung thư màng tim, ung thư Phổi, ung thư Gan

3, Studies on Fucoidan and its production from Vietnamese Brown Seaweeds, Viện Nghiên cứu và ứng dụng  Công nghệ Nha Trang, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ  Việt Nam ( Tiếng Việt)

– Tác dụng trên tế bào ung thư Vú

– Mức độ Sulfate hóa cao trong Fucoidan đóng vai trò quan trọng trong tác dụng trên các dòng tế bào ung thư

*Fucoidan thúc đẩy quá trình tự chết theo chu trình của tế bào ung thư ( Apoptosis), tăng cường miễn dịch và tăng hiệp lực điều trị khi phối hợp với các thuốc điều trị ung thư

1, Fucoidan Induces Cancer Cell Apoptosis by Modulating the Endoplasmic Reticulum Stress Cascades

Kích thích quá trình tự chết theo chu trình của tế bào ung thư

Thử nghiệm trên tế bào ung thư Vú và ung thư đại tràng

2, Therapies from Fucoidan: An Update

Fucoidan có  hoạt lực sinh học và tiềm năng bao gồm điều hòa miễn dịch, ức chế ung thư và tác nhân gây bệnh. Nghiên cứu fucoidan đã được đẩy mạnh trong vài năm qua

hướng tới vai trò điều trị hoặc thuốc hỗ trợ

3, Fucoidan Extract Enhances the Anti-Cancer Activity of Chemotherapeutic Agents in MDA-MB-231 and MCF-7  Breast Cancer Cells

Nghiên cứu này chỉ ra rằng việc kết hợp Fucoidan chiết xuất từ rong nâu trong điều trị ung thư với các thuốc khác như: cisplatin, tamoxifen hay paclitaxel làm tăng hiệu quả điều trị. Sự kết hợp này làm tăng đáng kể sự ức chế phát triển tế bào ung thư, sự tự chết theo chu trình hay quá trình tái tạo tế bào ung thư (trong tế bào MDA-MB-231 và MCF-7)

 

4, A combination Phase I and II open-label study on the immunomodulatory effects of seaweed extract nutrient complex của các nhà khoa học Trường DH NSW, Australia:

-Fucoidan có tác dụng tăng cường  hệ miễn dịch

* Fucoidan có tác dụng hạ lipit máu

-Nghiên cứu tác dụng hạ Lipit máu của Fucoidan khối lượng phân tử thấp tách chiết từ rong nâu Việt Nam chỉ ra rằng Fucoidan có tác dụng này

* Fucoidan an toàn cho sử dụng

1, Tài liệu Nghiên cứu độc tính của Fucoidan khối lượng phân tử thấp Sulfate hóa toàn phần  của Viện Nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ Nha Trang, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam:

– Sự an toàn trong sử dụng Fucoidan

2, Nghiên cứu Pha 1 / BAX 513 ở người tình nguyện khỏe mạnh

-Fucoidan không ảnh hưởng đến máu chảy máu đông

 

 

Trả lời

Close Menu